Pingst23 logo

Allkristen Pingstkonferens
26-28 Maj 2023
Missionskyrkan Nässjö
Nyhemshallen Mullsjö

Arrangörer

Visionspartners

Bli visionspartner med Pingst23 för mera av Pingstens Ande

Att vara visionspartner är att pingsten 2023 dela längtan med konferensen Pingst23 efter ett andligt genombrott. Vi ber att Gud får drabba oss med uppfyllelse och förnyelse av Anden, andedop och tungotal och en förnyad missionsiver och fokus på utbredandet av Guds rike i vårt hjärta, vårt hem, vårt land och vår värld. Konkret innebär det att församlingar är med och inspirerar till deltagande i samlingarna i Nässjö och Nyhemshallen. Det finns inget finansiellt åtagande och vi tror konferensen ska bära sig genom frivilliga offer och gåvor, men vi är i behov av era förböner för en välsignad konferens.
Kontakta oss på info@pingst23.se för att bli visionspartner.

Nedladdningsbart marknadsföringsmaterial

Här har vi samlat material er församling kan använda för att sprida information om Pingst23 i församlingsblad, på hemsidor och social medier. Materialet är komprimerat i en nedladdningsbar zip-fil.

Mediapartners

Sponsorer