Pingst23 logo

Allkristen Pingstkonferens
26-28 Maj 2023
Missionskyrkan Nässjö
Nyhemshallen Mullsjö

Mötesprogram

Missionskyrkan Nässjö

Fika från 18.00
Fredag 19.30 Ungdomsmöte
Jonas Andersson, Hope for this nation
Efter gudstjänsten grillning på baksidan

Lördag 10.00
Språkmirakel – intervjuer och vittnesbörd

Michael Grenholm

Lördag 13.30 Panelsamtal
moderatorer: Jonas Andersson och Pascal Andreasson
Mats Nyholm, Pelle Hörnmark, Cornelia Forsberg, Michael Grenholm, Cornelia Bjelkvik & Hope for this nation

Lördag 16.00
Andedop och tungotal genom alla tider
Pascal Andréasson

Lördag 18.30 Möte
Pelle Hörnmark, Cornelia Forsberg, Hope for this nation

Söndag 11.00 Gudstjänst
Rickard Lundgren, Hope for this nation

Nyhemshallen Mullsjö

Söndag 14:00 Lovsång och tillbedjan
Hope for this Nation

Söndag 15:00 
Språkmirakel – intervjuer och vittnesbörd
Micael Grenholm, Rickard Lundgren m.fl.

Söndag 16:00 Panelsamtal
Moderator: Rickard Lundgren
Pelle Hörnmark, Cornelia Forsberg, Hans Jansson, Tommy Wallin

Söndag 16:45
Andedop och tungotal genom alla tider
Pascal Andréasson, Hope for this Nation

Söndag 19:00 Kvällsmöte
Jonas Andersson, Pelle Hörnmark, Hope for this Nation