Pingst23 logo

Allkristen Pingstkonferens
26-28 Maj 2023
Missionskyrkan Nässjö
Nyhemshallen Mullsjö

Vision och bakgrund

Pingst23 är en allkristen pingstkonferens som vill ge utrymme till ett andligt genombrott där vi längtar efter att Gud får drabba oss med uppfyllelse och förnyelse av Anden, andedop och tungotal och en förnyad missionsiver och fokus på utbredandet av Guds rike i vårt hjärta, vårt hem, vårt land och vår värld. Pingst23 anknyter också till Apg 2:3 där det omtalas om ”tungor som av eld över var och en”.

Bakgrund
Under 2022 upplevde Jonas Andersson, ledare för Gå Ut Mission allt fler tungotals-mirakler i sin tjänst. Allt oftare vittnade människor att Jonas hade talat till dem på deras egna språk, medan han själv talat i tungor. Inför pingsthelgen 2023 upplevde han att Gud lade på hans hjärta en speciell pingstkonferens. I ett samtal med Micael Grenholm framkom att Micael var på väg att ge ut en bok som handlade just om ”språkmirakler” och i kontakt med Pascal Andréasson och Equmeniakyrkan i Nässjö kom fler bekräftelser på att tiden är inne för denna konferens.