Pingst24

17-19 maj

Allkristen
Pingstkonferens

Missionskyrkan, Nässjö
Pingstkyrkan Arken, Värnamo

Vision och bakgrund

Pingst24 är en allkristen pingstkonferens som vill ge utrymme till ett andligt genombrott. Vi längtar efter att Gud får drabba oss med uppfyllelse och förnyelse av Anden, andedop och tungotal och en förnyad missionsiver och fokus på utbredandet av Guds rike i vårt hjärta, vårt hem, vårt land och vår värld. Pingst24 anknyter också till Apg 2:4 där det omtalas att ”Alla blev uppfyllda av den helige Ande och började tala främmande språk”.

Under 2022 upplevde Jonas Andersson, ledare för Gå Ut Mission allt fler tungotals-mirakler i sin tjänst. Allt oftare vittnade människor att Jonas hade talat till dem på deras egna språk, medan han själv talat i tungor. I ett samtal med Micael Grenholm framkom att Micael var på väg att ge ut sin bok Dokumenterade språkmirakler och i kontakt med Pascal Andréasson och Equmeniakyrkan i Nässjö kom fler bekräftelser på att tiden var inne för en speciell pingstkonferens.

Under pingsthelgen 2023, genomfördes Pingst23 med en längtan att Apostlagärningarna 2:3 skulle bli verklighet för oss. Vår förhoppning infriades stort. Vi hade samlingar från morgon till kväll. I vartenda möte kom Jesus med sin närvaro och vi fick bildligt se hur tungor som av eld drabbade var och en som sökte Herren. Förbönsplatsen var konstant full och vi var många som upplevde andedop, tungotal och andlig förnyelse.

Det är med stor förväntan vi välkomnar er till Pingst24 i Nässjö och Värnamo.